Van A naar B Corp: Hoe verkrijg je een B Corp-certificering? - MKB Servicedesk (2024)

Inhoud:

  • Wat is een B Corp-certificering?
  • Hoeveel B Corps zijn er wereldwijd en in Nederland?
  • Wat zijn de voordelen van de B Corp-certificering?
  • Hoe word je een B Corp?
  • B Corp-certificering aanpak

Bedrijven met een B Corp-certificering zijn in opmars. Dat is goed nieuws! Want deze bedrijven voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van sociale en ecologische impact. Wat de B Corp-certificering precies inhoudt én hoe je ernaar toe kunt werken, vind je in dit artikel.

Wat is een B Corp-certificering?

De B Corp-certificering is een internationale certificering voor winstgedreven bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. Deze bedrijven - klein en groot - hebben duurzaamheid een blijvende plek gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren waarde te creëren.

Wat de B Corp-certificering uniek maakt, is het holistische karakter. Zo kijkt B Corp niet naar één aspect van je bedrijf, maar naar je gehele bedrijfsvoering. Van de impact in je productieketen tot de voordelen die je medewerkers biedt: met een B Corp-status laat je zien dat je op meerdere vlak goed bezig bent.

Lees ook: Keurmerken duurzaamheid voor je bedrijf: zo kies je de juiste

Hoeveel B Corps zijn er wereldwijd en in Nederland?

Eind 2023 zijn er wereldwijd ruim 7.600 gecertificeerde B Corps en de teller blijft lopen. Ook ons kikkerlandje doet het goed. Hier zijn inmiddels 641 bedrijven gecertificeerd als B Corp. Niet alleen bekende namen zoals Tony’s Chocolonely, Auping, Dopper en Seepje, maar ook kleinere bedrijven dragen actief bij aan een duurzame toekomst.

Wat zijn de voordelen van de B Corp-certificering?

Het woord B Corp staat voor ‘Benefit Corporation’. Met deze certificering kun je laten zien dat je het als bedrijf én ondernemer belangrijk vindt om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is dat natuurlijk waardevol.

Naast kenbaar maken dat je duurzaamheid als bedrijf belangrijk vindt, biedt de B Corp-certificering ook nog andere voordelen:

Er zijn dus een hoop vruchten die je als gecertificeerde B Corp kunt plukken. Maar deze certificering hark je niet zomaar binnen. Er gaat een strenge assessment en verificatie aan vooraf. Hoe ziet dit proces er precies uit?

Van A naar B Corp: Hoe verkrijg je een B Corp-certificering? - MKB Servicedesk (1)

Van A naar B Corp: Hoe verkrijg je een B Corp-certificering? - MKB Servicedesk (2)

“De B Corp-certificering is voor YB een bevestiging dat we heldere duurzaamheidsdoelen hebben. Je kunt nog zo hard roepen dat je duurzaam bent, maar het helpt enorm als een externe, gerenommeerde partij dit voor jou kan bevestigen. B Corp heeft ons veel deuren doen openen die ervoor zorgen dat we onze missie 'feel good food with a positive impact' nog beter kunnen waarmaken.” - Wouter Staal, oprichter van YB (B Corp-gecertificeerd)

Hoe word je een B Corp?

In de basis voldoen Gecertificeerde B Corps aan drie criteria:

Performance: ze leveren uitzonderlijke sociale en ecologische prestaties

Om B Corp-status te mogen claimen, moet je als bedrijf minimaal 80 punten halen in de B Impact Assessment: de gratis online tool die je impact meet op vijf thema’s: governance, workers, community, environment en customers.

Accountability: ze leggen vast dat ze streven naar waarde voor mens en milieu

Gecertificeerde B Corps zijn wettelijk verplicht om stil te staan bij de impact van hun beslissingen op mens en milieu. Dat doen ze door hun duurzame missie vast te leggen in de statuten. Zo blijft de missie top-of-mind én beschermd, mocht het bedrijf ooit van eigenaar wisselen.

Transparency: ze zijn buitengewoon transparant over hun bedrijfsresultaten

Gecertificeerde B Corps delen hun B Impact Report - een samenvatting van hun impact en score op de vijf thema’s - op www.bcorporation.net. Daarmee bouwen ze vertrouwen en verhogen ze hun geloofwaardigheid als bedrijf.

Hierbij is Performance het onderdeel waar voor ondernemers en hun medewerkers vaak de meeste tijd in gaat zitten. Aan de hand van de vragen in de B Impact Assessment geef je aan hoe je bedrijf op dit moment is ingericht. Dit is tijdrovend. Bovendien zijn er vaak nog verbeteringen nodig voor het behalen van de benodigde 80 punten.

B Corp-certificering aanpak

Heb je interesse in de B Corp-certificering en wil je weten hoe je dit proces het beste kunt aanvliegen? Dan kun je grofweg de volgende stappen doorlopen:

1. Je B Impact Assessment opzetten

Maak een gratis account aan. Klik onderaan op ‘sign up here’ en voer je gegevens in. Geef vervolgens aan in welke sector en industrie je actief bent en hoeveel medewerkers je hebt (wees gerust, dit kun je later nog aanpassen). Ga daarna lekker op ontdekkingstocht.

2. Je impact inventariseren

Een grote stap in het certificeringsproces voor B Corp is het in kaart brengen van je huidige impact. Dat doe je door de vragen binnen de vijf thema’s te beantwoorden. Doe dat realistisch, stapsgewijs en samen met je team. Het is niet gek als je daar weken of maanden mee bezig bent. Is je nulmeting duidelijk en onder de 80 punten? Dan kun je op zoek gaan naar zaken die je kunt verbeteren.

3. Je impact verbeteren

Bij het beantwoorden van de vragen in de vorige stap, is het handig om per vraag te bepalen of en welke dingen je als bedrijf kunt verbeteren. Welk antwoord geef je nu, maar welk antwoord zou je in de toekomst willen geven? Maak hier een overzicht van, bijvoorbeeld in Miro of Excel, en ga samen met je team aan de slag om deze maatregelen te implementeren en je impact te verbeteren.

4. Je B Corp aanvraag indienen

Als je je plan tot uitvoering hebt gebracht, meer dan 90% van de vragen hebt beantwoord en natuurlijk meer dan 80 punten hebt behaald, dan kun je je aanvraag via de B Impact Assessment indienen. Het liefste dien je de assessment bij zo’n 85-90 punten in, zodat je wat speling hebt tijdens de (strenge) verificatie.

5. Je score laten verifiëren

Heb je je aanvraag succesvol ingediend, dan kom je na een wachttijd in contact met B Lab, de onafhankelijke stichting achter de B Corp-certificering. Aan de hand van een interview en uitvoerige controles van je bewijsmateriaal zal een toegewezen Standards Analyst je assessment doorlopen en score verifiëren.

6. De certificering rond maken

Ben je zonder grote kleerscheuren door de verificatie heen gekomen? Gefeliciteerd! Dan duurt het niet lang meer voordat je jouw bedrijf een gecertificeerde B Corp mag noemen. Na B Lab’s uitleg over het gebruik van het B Corp-logo, mag je het goede nieuws nu eindelijk met de wereld delen.

Heb je naar aanleiding van dit artikel specifieke vragen over B Corp? Dan kun je contact opnemen met de auteur.

Wat vind je van dit artikel?

Van A naar B Corp: Hoe verkrijg je een B Corp-certificering? - MKB Servicedesk (3)

Van A naar B Corp: Hoe verkrijg je een B Corp-certificering? - MKB Servicedesk (4)

Auteur

Floor Meeder

Voor een duurzame toekomst hebben we meer bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Mijn missie? Ondernemers in beweging zetten en hen helpen om op eigen wijze waarde te creëren voor mens en milieu.Dat doe ik door te schrijven, op platformen als deze, en MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.

Van A naar B Corp: Hoe verkrijg je een B Corp-certificering? - MKB Servicedesk (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5663

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.